Binnen een palliatieve setting hechten wij zeer veel belang aan het bieden van comfortzorg.

Met comfortzorg bedoelen we : elk nieuw symptoom aanpakken. We bieden steeds een luisterend oor en passen hier onze zorg op aan. Dit kan soms met enkele hulpmiddelen al voldoende zijn. Denk maar aan een ziekenhuisbed bijvoorbeeld.

Soms beschouwt de patiënt pijn als een normale achteruitgang en ‘het hoort erbij’. Dit hoeft zelden zo te zijn.

Wordt de pijn ondraaglijk, starten we, in samenspraak met de huisarts een pijnpomp op.