Kosten voor verpleegkundige zorgen:Hoeveel betaal je voor verpleegkundige zorgen?

De ziekteverzekering vergoedt de prestaties van de verpleegkundige via jouw ziekenfonds. De wet bepaalt dat een beperkt aantal zorgen niet terugbetaald wordt. Voor deze zorgen vragen wij een kleine vergoeding. Je verpleegkundige zal je hierover uiteraard informeren bij een eerste bezoek.


Waar zorgt je verpleegkundige voor en waar moet je zelf voor zorgen?

Leg deze documenten klaar bij het eerste bezoek van de verpleegkundige:
• Doktersvoorschrift (is noodzakelijk voor alle zorgen, behalve hygiënische zorgen en een aantal specifieke zorgen)
• Identiteitskaart (is nodig bij elk bezoek)
• Klevertje van de mutualiteit

De verpleegkundige zorgt voor steriel materiaal zoals spuiten, naalden, wondzorgsets, sets voor blaasspoelingen,…
De medicatie die je moet nemen, ontsmettingsvloeistof voor de verzorging van je wonde, verbandmateriaal, wordt niet door de verpleegkundige vergoed maar kan wel voorzien worden.
Permanentie