Verzorgen met een warm hart

Professionele Thuisverpleging in

– De Panne
– Koksijde
– Oostduinkerke
– Wulpen
– Veurne 

Verzorgen met een warm hart

Professionele thuisverpleging in De Panne – Koksijde – Oostduinkerke – Wulpen – Veurne. 

Onze visie op thuisverpleging

Visie op thuisverpleging

Als men de vraag stelt: ”waar voel jij je het best?” Dan antwoordt men steevast: “Thuis”.
Het thuismilieu is de meest vertrouwde omgeving waarin de oudere of zieke, zich veilig en geborgen kan voelen.

Wij willen streven naar:
– Verlenen van een warme zorg volgens de noden van de patiënt.
– Uw zelfstandigheid zoveel als mogelijk bewaren kortom waardig ouder worden.
– Onze zorgen aanpassen aan uw persoonlijkheid.

Visie op dementie

Dementie is een chronische, progressieve ziekte. Men verliest het contact met z’n wereld en gaat alles anders beleven.

Omgaan met dementie is geen makkelijke opdracht. Bij elke persoon is dit een uniek proces.

Welke specifieke zorg iemand nodig heeft, moeten we telkens individueel in vraag stellen.
De familie speelt hierbij een belangrijke rol. Ook zij zijn een belangrijke schakel in dit proces.

Visie op palliatieve zorg

Dit is het moment waarbij we op medisch vlak niets meer kunnen doen. We volgen nu ons hart en gaan op zoek naar de beste comfortzorg.

“Een mens mag niet lijden”, dat is ons uitgangspunt. In deze periode zijn er heel wat vraagtekens en onzekerheden. Daarom is het erg belangrijk om aandacht te hebben voor rouwzorg bij alle betrokkenen.

We zijn ervan overtuigd dat ondersteuning van het netwerk “palliatieve zorg” een meerwaarde kan betekenen. Daarom wordt steeds bekeken of er een samenwerking mogelijk is.

Leven doe je op je eigen manier… sterven ook.

Als men de vraag stelt: ”waar voel jij je het best?” Dan antwoordt men steevast: “Thuis”.
Het thuismilieu is de meest vertrouwde omgeving waarin de oudere of zieke, zich veilig en geborgen kan voelen.

Wij willen streven naar:
– Verlenen van een warme zorg volgens de noden van de patiënt.
– Uw zelfstandigheid zoveel als mogelijk bewaren kortom waardig ouder worden.
– Onze zorgen aanpassen aan uw persoonlijkheid.

Dementie is een chronische, progressieve ziekte. Men verliest het contact met z’n wereld en gaat alles anders beleven.

Omgaan met dementie is geen makkelijke opdracht. Bij elke persoon is dit een uniek proces.

Welke specifieke zorg iemand nodig heeft, moeten we telkens individueel in vraag stellen.
De familie speelt hierbij een belangrijke rol. Ook zij zijn een belangrijke schakel in dit proces.

Dit is het moment waarbij we op medisch vlak niets meer kunnen doen. We volgen nu ons hart en gaan op zoek naar de beste comfortzorg.

“Een mens mag niet lijden”, dat is ons uitgangspunt. In deze periode zijn er heel wat vraagtekens en onzekerheden. Daarom is het erg belangrijk om aandacht te hebben voor rouwzorg bij alle betrokkenen.

We zijn ervan overtuigd dat ondersteuning van het netwerk “palliatieve zorg” een meerwaarde kan betekenen. Daarom wordt steeds bekeken of er een samenwerking mogelijk is.

Leven doe je op je eigen manier… sterven ook.